Miroslava Dulová začala hrát golf někdy před dvaceti lety – a odsud byl už jen krůček k fotografování golfových hřišť. Ve své sbírce zážitků má tato slovenská fotografka více než 500 hřišť na čtyřech kontinentech.

„Když jsem začala hrát, úplnou náhodnou, příjemně mě překvapilo, jak jsou golfová hřiště hezká, jak často jsou citlivě umístěna v přírodě, tak, aby ji co nejméně měnila a rušila,” řílá. “A stále častěji jsem překvapeně sledovala krásnou přírodu mezi jednotlivými údery, až jsem si řekla, že to zkusím fotografovat. Fotografuji již od dětství, před nástupem digitálů jsem si dokonce všechny fotografie i sama vyvolávala.”

photography wp theme