Rozhodli sme sa vycestovať za golfom. Za skutočným golfom. Zamerali sme sa na hru na najťažších, ale určite aj na najkrajších linksových ihriskách. Tretina takýchto ihrísk na svete sa nachádza práve v Írsku.

Traveller

photography wp theme