Wales sa nachádza v juhozápadnej časti ostrova Veľká Británia a na ostrove Anglesey. Susedí na východe s Anglickom. Hlavným mestom a zároveň najväčším je Cardiff. Vo Walese žijú 3 milióny obyvateľov a ofi ciálne sa tu hovorí dvomi jazykmi – anglicky a walesky. Waleský jazyk má viac spoločného s francúzštinou ako angličtinou. Často nasleduje za sebou viac spoluhlások.

Playboy

photography wp theme