Slovinsko sa nachádza v južnej časti strednej Európy na križovatke hlavných európskych kultúrnych a obchodných ciest na ploche 20 273 km2 a má 2,05 mil. obyvateľov. Je členskou krajinou Európskej únie a NATO, hlavným mestom sa stala Ljubljana.

photography wp theme