IAGTO (International Association of Golf Tour Operators – Medzinárodná asociácia golfových touroperátorov) oceňovala za poskytovanie mimoriadnych služieb v golfovom turizme počas pandémie

V poradí už 21. udeľovanie cien IAGTO sa zameralo na ocenenie mimoriadneho úsilia, ktoré museli vynaložiť mnohí v tomto odvetví.

Členovia IAGTO vybrali celkom 342 spoločností a organizácií, ktoré sa výnimočne snažili. Zamerali sa v prvom rade na cestujúcich za golfom a riešili všetky ostatné vzťahy v mimoriadne ťažkých podmienkach pandémie. Každej z týchto 342 spoločností a organizácií počas online slávnosti bola udelená cena IAGTO za mimoriadne služby IAGTO.

Peter Walton, šéf IAGTO, povedal:

„Rozhodli sme za minulý rok ceny neudeliť, pretože cesty za golfom sa v podstate nekonali a väčšinou golfisti hrali len v domovskej krajine. V tomto roku sa len začína cestovať za golfom do zahraničia. Bezpochyby, v tomto roku sme museli pristupovať inak k udeľovaniu cien a poskytnúť tak príležitosť zdôrazniť mimoriadne služby všetkých zúčastnených.”

Spoločnosti zo všetkých sektorov odvetvia golfového turizmu sme nominovali na udelenie ceny v týchto piatich kategóriách:

  • golfové rezorty, golfové ihriská a hotely,
  • operátori,
  • golfoví touroperátori,
  • poskytovatelia služieb,
  • turistické výbory.

Operátori pre zahraničné golfové cesty ocenili hotely, golfové ihriská a ďalších dodávateľov v danej golfovej destinácii za flexibilitu pri stornách, zmene rezervácie a vrátení úhrad, ako aj za vynikajúce služby počas tejto ťažkej globálnej krízy.

Jeden z touroperátorov to dokonale zhrnul:

„Z dôvodu pandémie sme museli skupinu trikrát preplánovať, vrátiť zakaždým úhradu, aj keď sa počet v skupine znížil. Pracovníci hotelov mimoriadne pomáhali a vždy pružne reagovali, aby sa nám podarilo rezervácie udržať”.

Nemožno zabúdať ani na zavedenie všetkých bezpečnostných protokolov z dôvodu Covidu na golfových ihriskách a v hoteloch.

Peter Walton ešte doplnil:

„Golfových touroperátorov ocenili golfové destinácie za podstatnú úlohu v informovaní zákazníkov a navrhovaní možných alternatív a riešení. Dopyt po golfových dovolenkách začal rásť a na jeseň zaznamenali rekordné rezervácie v krajinách, v ktorých zrušili obmedzenia cestovania. Aj počas tohto krátkeho obdobia bolo zjavné, že golfisti sa vo väčšom počte obracajú na operátorov golfových ciest čiastočne aj pre bezpečnosť, ktorú títo predstavujú a dôveru.”

Udeľovali sa aj ocenenia IAGTO za udržateľnosť v partnerstve s nadáciou GEO za ochranu prírody, efektívne využívanie zdrojov, hodnotu pre komunitu a opatrenia na ochranu klímy. Golfový klub Minthis na Cypre získal ocenenie za mimoriadny príspevok k udržateľnosti.

Ocenenie v kategórii golfových touroperátorov a v kategórii spoločností destinačného manažmentu získala aj slovenská Gabriel Tour.

IAGTO, založené v roku 1997, má viac ako dvetisíc členov – akreditovaných golfových touroperátorov, golfových rezortov, hotelov, golfových ihrísk a ďalších dodávateľov odvetvia golfového turizmu v 88 krajinách. Odhaduje sa, že operátori – členovia IAGTO, kontrolujú viac ako 89 % balíčkov golfových dovoleniek predaných na celom svete a dosahujú ročný obrat viac ako 2,1 miliardy €.

 

Text a foto: Miroslava Dulova

photography wp theme