Golf hrá po celom svete až 70 miliónov golfistov v 209 krajinách. Z 37 200 golfových zariadení sa najviac, až 45 percent, nachádza v USA, ďalej podľa počtu ihrísk nasledujú Kanada, Anglicko a Austrália. V Európe sa nachádza 3 700 golfových ihrísk a hrá na nich približne 4,4 milióna golfistov. Až 80 percent európskych ihrísk je vo Veľkej Británii, Írsku, Nemecku, Švédsku, Taliansku, Francúzsku a Holandsku. Slovenská republika je veľmi vhodnou golfovou destináciou pre svoju polohu a relatívne dlhú golfovú sezónu. V 28 golfových kluboch je registrovaných približne 8 000 golfistov. Penati Golf Resort sa teší veľkej obľube medzi golfistami a ihrisko Heritage patrí do stovky najlepších európskych ihrísk. Časopis GOLF Revue ocenil Heritage ako najlepšie slovenské ihrisko uplynulej sezóny. ZLATÝ ALBATROS – Ihrisko roka 2018 tu pristál už po tretí raz. Štyrikrát priletel aj na ihrisko Legend.

Slovakia and golf. Golf is played by around 70 million golfers in 209 countries around the world. Of the 37,200 golf facilities, up to 45 percent are in the US, followed by Canada, England and Australia. There are 3,700 golf courses in Europe and around 4.4 million golfers. Up to 80 percent of European golf courses are located in the UK, Ireland, Germany, Sweden, Italy, France and the Netherlands. The Slovak Republic is a very suitable golf destination for its location and relatively long golf season. About 8,000 golfers are registered in 28 golf clubs. Penati Golf Resort enjoys great popularity among golfers and Heritage is one of Europe’s top 100 courses. The magazine GOLF Revue awarded Heritage as the best Slovak golf course of the past season. THE GOLDEN ALBATROS – The Course of the year 2018 landed here for the third time. It also arrived four times on the Legend golf course.

Slowakei und Golf. Golf wird von rund 70 Millionen Golfspielern in 209 Ländern der Welt gespielt. Von den 37.200 Golfanlagen befinden sich bis zu 45 Prozent in den USA, gefolgt von Kanada, England und Australien. In Europa gibt es 3.700 Golfplätze und rund 4,4 Millionen Golfspieler. Bis zu 80 Prozent der europäischen Golfplätze befinden sich in Großbritannien, Irland, Deutschland, Schweden, Italien, Frankreich und den Niederlanden. Die Slowakische Republik ist aufgrund ihrer Lage und relativ langen Golfsaison ein sehr geeignetes Golfziel. In 28 Golfclubs sind rund 8.000 Golfer registriert. Das Penati Golf Resort erfreut sich großer Beliebtheit unter Golfern und Heritage ist einer der besten 100 Plätze in Europa. Das Magazin GOLF Revue zeichnete Heritage als den besten slowakischen Golfplatz der vergangenen Saison aus. Der GOLDENE ALBATROS – Der Golfplatz des Jahres 2018 landete hier zum dritten Mal. Es kam auch viermal auf dem Legend Golfplatz an.

www.lexikon.sk

photography wp theme