Golf na Slovensku. Slovenská republika patrí podľa štúdie KPMG (Golf Advisory Practice, www.golfb enchmark.com, Regional Golf Market Snapshot: Central & Eastern Europe 2016) ku štyrom krajinám v strednej a východnej Európe s vysokým potenciálom rastu, nakoľko na jedno golfové ihrisko podľa počtu obyvateľov pripadá 100 000 až 300 000 obyvateľov.

Golf in Slovakia. According to the KPMG (Golf Advisory Practice, www.golfb enchmark.com, Regional Golf Market Snapshot: Central & Eastern Europe 2016) study, the Slovak Republic belongs to four countries in Central and Eastern Europe with a high growth potential, as there is one golf course per 100,000 to 300,000 inhabitants.

Golf in der Slowakei. Nach der KPMG (Golf Advisory Practice, www.golfb enchmark.com, Regional Golf Market Snapshot: Central & Eastern Europe 2016) StuBLACK RIVER BERNOLAKOVO PENATI GOLF RESORT HERITAGE 80 www.lexikon.sk die gehört die Slowakische Republik zu vier Ländern in Mittel- und Osteuropa mit einem hohen Wachstumspotenzial, da es hier einen Golfplatz pro 100.000 bis 300.000 Einwohner gibt.

www.lexikon.sk

photography wp theme