Náš malý okruh Južnými Čechami začíname na hrade Landštejn v  obci Staré Město pod Landštejnem na pomedzí Moravy, Čiech a Rakúska. Vystúpime strmým schodiskom na veľkú vyhliadkovú vežu a hneď nám ponúknu šampanské. Práve sa koná svadobný obrad a  tak turisti mlčky obdivujú výhľad a  nerušia svadobčanov. Hrad pravdepodobne založil český kráľ, možno Přemysl Otakar I a počas 13. storočia ho získali Vítkovci. V  Roku 1771 hrad vyhorel a už nebol obnovený. Vstupné 70 Kč.

Slovak lines 12/2017

photography wp theme