176. októbrové slávnosti piva (Oktoberfest) sa v tomto roku konali od 19. septembra do 4. októbra ako vždy vhlavnom meste Bavorska – Mníchove, vtreťom najväčšom meste v Nemecku. Sídlia tu také významné spoločnosti ako BMW či Siemens.

Beauty&Woman

photography wp theme