Írsko, ostrov v Atlantickom oceáne vďaka Golfskému prúdu ponúka hru na úžasných golfových linksových ihriskách skoro každý deň počas celého roka. Je ľahko dostupný priamymi letmi z mnohých destinácií. Golfisti určite tiež ocenia milé prijatie miestnymi obyvateľ- mi nielen na ihriskách. Tentokrát sme sa rozhodli vycestovať až na úplný sever Írska a zahrať si na tradičných linksových ihriskách v tesnej blízkosti divokého a otvoreného oceánu.

Slovak lines 9/2017

photography wp theme