Kedy si začala fotografovať golf? Golf som začala hrať úplnou náhodnou zhodou okolností pred viac ako desiatimi rokmi. Príjemne ma prekvapilo, aké sú golfové ihriská pekné, ako často sú umiestnené v prírode tak, aby ju čo najmenej menili či rušili. A čoraz častejšie som prekvapene sledovala tú krásnu prírodu medzi jednotlivými údermi až som si povedala, tak to skúsim fotografovať, veď fotografujem už od detstva, pred nástupom digitálov som si dokonca všetky fotografie aj sama vyvolávala.

Slovak lines 1/2018

photography wp theme