Malajzia je deviatou najnavštevovanejšou krajinou a desiatou najpriateľskejšou krajinou na svete. K jej obľúbenosti v nemalej miere prispieva skutočnosť, že jej vyše 28 miliónov obyvateľov prináleží k rozličným ná- rodnostiam a kultúram.

AMS Traveller

photography wp theme