21. Medzinárodný veľtrh cestovania za golfom (International Golf Travel Market-IGTM) sa konal tento rok v Slovinsku www.igtm.wtm.com. K tradícii veľtrhu patrí udeľovanie ocenení ako napríklad najlepšia golfová destinácia roka v Európe – získalo ho Costa del Sol v Španielsku, ocenenie najlepší golfový rezort roka – získalo ho Gleneagles v Škótsku a neobjavenou golfovou destináciou roka sa stalo Logroño-La Rioja. Po prvýkrát sa golfový turnaj pri príležitosti IGTM určený pre účastníkov hral súčasne až v troch krajinách – Slovinsku, Rakúsku a Chorvátsku.

Slovak Lines 12/2018

photography wp theme